http://ea.md/fanii-cer-reunirea-trupei-o-zone-radu-sirbu-nu-este-exclusa-o-colaborare-dar-vom-vedea-ce-ne-rezeva-viitorul/


Fanii cer reunirea trupei O-Zone! Radu Sîrbu: „Nu este exclusă o colaborare, dar vom vedea ce ne rezevă viitorul”


Multă vreme a trecut, de când membrii trupei O-Zone își croiesc drumuri diferite spre succes. Dan Balan s-a stabilit în SUA, Radu Sîrbu își face o carieră în România, iar Arsenium concertează prin Rusia. 


S-ar părea că e ireal să-i mai vedem împreună, însă acum o zi, doi dintre membrii legendarei trupe s-au reîntâlnit. Radu Sîrbu a postat o fotografie pe contul său de Facebook, în care apare alături de Arsenium.


L-am contactat pe Radu Sîrbu să ne ofere mai multe detalii despre reîntâlnirea sa cu Arsenium.


„Ne-am întâlnit ca doi vechi amici. Arsenie a venit în vizită la noi, la Rassada Music și printre altele, discuții, amintiri, am înregistrat câte ceva, nu este exclusă o colaborare, dar vom vedea ce ne rezeva viitorul”


Dintr-o singură fotografie, a fost evident că publicul păstrează în amintiri timpul în care O-Zone făcea senzație prin lume, iar o eventuală reunire ar fi o adevărată bombă.


Despre acest lucru ne putem convinge dacă citim comentariile la fotografie, care au CURS una după alta. Practic fiecare internaut a menționat că așteaptă reunirea trupei O-Zone.


Chiar și așa, Radu Sîrbu nu promite o relansare a trupei:


O-zone este istorie, frumoasă de altfel, din care am făcut și fac parte. Sunt mândru de asta, dar eu am depășit aceasta etapă, sunt mulțumit pe plan profesional și personal. Eventual putem discuta de o posibila colaborare, dar după cum am menționat mai sus, vom vedea ce ne rezervă viitorul.

E posibilă sau nu o reunire a trupei O-Zone, nu se știe, de aceea ne rămâne să savurăm din piesele vechi ale trupei:


English by Google


Fans of the band O-Zone reunion sky! Radu Sirbu: "It is not excluded cooperation, but we will see what we Backup power future"


Much time has passed since the band O-Zone forge their different paths to success. Dan Balan in USA, Radu Sirbu make their careers in Romania and Arsenium concerts in Russia.


Apparently it's unreal to see you together, but now a days, two members of the legendary band were reunited. Radu Sirbu posted a photo on his Facebook account, which appears next to Arsenium.


I contacted Radu Sirbu give us more details about his reunion with Arsenium.


"We met like two old friends. Arsenie came to visit us at the Music seedlings among other things discussions, memories, I recorded something, is not excluded cooperation, but we will see what we RESERVE future "


From a single photo it was evident that the public retains memories during the O-Zone was feeling in the world, and a possible reunion would be a bomb.


About this if we can convince the photo read comments that flowed one after another. Virtually every netizen said he looked reunion band O-Zone.


Even so, Radu Sirbu does not promise a revival of the band:


O-zone is history and beautiful by the way, which I did belong. I'm proud of that, but I have overcome this stage, are satisfied professionally and personally. Eventually we can discuss a possible collaboration, but as I mentioned above, we will see what the future holds.

It's possible or not O-Zone reunion is not known, so let us savor the old songs of the band: